گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo

جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس صنایع مجوزی است که نیاز است اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام فعالیت های تولیدی یا اقتصادی کسب نمایند. دارنده جواز تاسیس می تواند در یکی از شهرک های صنعتی، صرفا محصولی را که در خود جواز مذکور ذکر شده تولید کند. همچنین برای تولید کالاهای مختلف بهداشتی مانند سرنگ، نخ های جراحی و غیره یا احداث کارخانه های داروسازی و مواد غذایی، قبل از هر کاری ابتدا باید مجوز از وزرارت بهداشت اخذ شود.

گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo