گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo

سیب سلامت

سیب سلامت نشانی با رنگ آبی و سبز است که طرحی شبیه به سیب دارد، این نشان بر روی تمام محصولات خوراکی موجود در ایران به چشم می خورد، وجود این نشان برای مصرف کننده نوعی اطمینان خاطر از سلامت محصول است.هدف اصلی نشان سیب سلامت ارتقای سطح سلامتی در جامعه با تشویق مصرف محصولات دارای سیب سلامت است که این امر از طریق اصلاح الگوی مصرف و افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به مواد غذایی امکان پذیر است.

گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo